Welkom

Om gebruik te kunnen maken van FELOnline dient u in te loggen.
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 Login onthouden
WELKOM BIJ FELONLINE


Overdracht database FELOnline
Met ingang van 15 april 2024 wordt de exploitatie van het Lexicon voortgezet door Van Dale Uitgevers. Alle vanaf dat moment tot eind december 2024 vervallende licenties worden door Van Dale overgenomen. Mocht u niet tijdig zijn benaderd door Van Dale voor de verlening van uw licentie(s), neem dan contact met ons op.

Financieel-economische terminologie PLUS gerelateerde hedendaagse thema's

financiën en economie:
beurzen, markten, bankwezen, beleggingen, vermogensbeheer, pensioenen, accountancy, actuariaat, schade-, levens- en zorgverzekeringen, onroerend goed, toezichtwet- en regelgeving, etc. Juridische raakvlakken zijn eveneens ruim vertegenwoordigd.

hedendaagse thema’s:
klimaat, milieu, politiek, immigratie, woningmarkt, ambtelijke uitdrukkingswijzen, zoals: intensiveringen, ombuigingen, flankerend beleid, precedentwerking, uitstralingseffect, verbeterpunten, etc

De geschiedenis van het Lexicon
Eerst was er het boek (1997), toen de CD-ROM (2000), gevolgd door de lancering van FELOnline (2003); vanaf 2020 is het Lexicon beschikbaar als Add-On in WordFinder Unlimited.

AVG/GDPR (gegevensbescherming)
Alle gegevens die u als (toekomstig) licentiehouder – in privé en/of bedrijfsmatig - van één of meer FELOnline accounts verstrekt aan ACE Translations/FELOnline worden uitsluitend één-op-één tussen u en/of uw organisatie en ACE Translations/FELOnline gebruikt. Wij administreren uitsluitend die gegevens die nodig zijn om uw account(s) in stand te houden en om aan wettelijke administratieve verplichtingen te voldoen. Uw gegevens worden op geen enkele wijze anderszins gebruikt, tenzij wetgeving ons daartoe verplicht.

Inloggen op basis van IP-herkenning
Voor grotere kantoren is een site account beschikbaar; meerdere gebruikers kunnen zonder gebruikmaking van inlogcodes gelijktijdig ingelogd zijn. Tarieven op aanvraag.

Actualisering, feedback en co-auteurschap
Dank aan al diegenen die de moeite nemen om feedback te leveren en mij te wijzen op verbeterpunten in de database. Ik hoop dat u zich niet geremd voelt om constructieve op- en aanmerkingen te blijven leveren. Na actualisering (meerdere keren per maand) van de database worden uw bijdragen zichtbaar in FELOnline.


Laatste update: juli 2024

Contactgegevens
FELOnline - Bert de Keizer
e-mail: bert@acetrans.nl
tel. 0341-760048; mobiel 06 53 318 597

Copyright © 2003-2024 A.J. de Keizer

Creating this page took 0.00335 sec.